Buurtacties

Zoals jullie waarschijnlijk weten is er binnen de wijk een klein clubje mensen bezig met de energietransitie en de mogelijke gevolgen voor onze wijk. Dit clubje, Zijde Werkgroep Energie Commissie (ZWEC) bestaat uit Machiel, Frank, Tony, Stefano, Raoul en Maarten. Vanuit de wijkvereniging wordt dit initiatief verder ondersteund.

Verleden jaar hebben we over dit onderwerp een informatieavond georganiseerd. Na deze succesvolle avond hebben we middels een enquête bij jullie geïnventariseerd welke energiebesparende mogelijkheden voor jullie wellicht interessant zijn. Hier kwam het gebruik van zonnepanelen en isolatie als duidelijke favorieten naar voren. In opvolging hiervan pakken wij nu de volgende  twee zaken op.

Zonnepanelen
De afgelopen weken is de werkgroep druk bezig geweest met de selectie van de juiste leverancier voor onze wijk. Welnu, de leverancier is gekozen en op woensdag 9 juni om 20:00 zal er een informatieavond plaatvinden waarbij wij gaan toelichten hoe wij tot de leverancierskeuze zijn gekomen. Tevens zal de leverancier zich presenteren en zijn aanbieding toelichten. Uiteraard is er ook ruim tijd ingepland voor vragen.

De informatieavond zal digitaal plaatsvinden. Doe je mee? Meld je dan hier aan!
NB, Uiteraard staan wij achter onze keuze voor leverancier en aanbieding maar het staat je geheel vrij om uiteindelijk te kiezen voor een andere partij.
We hopen je te zien op de informatieavond!

Dit doen we in samenwerking met stichting Buurkracht (www.buurkracht.nl). Als wij onze kennis bundelen is het voordeliger, makkelijker en leuker. Voor meer informatie over deze actie en stichting Buurkracht klik op "Buurtactie zonnepanelen".


Isolatie
Ook willen we graag isolatie ervaringen uit de buurt verzamelen. Heb je al isolatie toegepast, zo ja welke vorm enz. Wij willen deze informatie bundelen en beschikbaar stellen via deze website. Indien de zonnepanelen actie succesvol is willen (indien voldoende animo binnen de wijk) een vervolgactie gaan coördineren om onze woningen beter te isoleren. Heb je reeds ervaring met het isoleren van je woning en wil je dit met ons delen? Meld je ervaring dan graag via Buurtactie isolatie op deze site.


We zullen jullie blijven informeren middels:

  • nieuwsbrieven van de wijkvereniging,
  • de website van de wijkvereniging (www.dezijde.nl)
  • de buurtapp-groep Zijdelings, en
  • je kunt ook van de buurkracht-app gebruik maken.