Privacy Statement AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Wijkvereniging de Zijde verwerkt persoonsgegevens. Wij willen hierover in het kader van de AVG duidelijk en transparant informatie verstrekken.
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door wijkvereniging de Zijde.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over het lid zeggen. Bijvoorbeeld naam– en adresgegevens. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens herleid kunnen worden naar een persoon spreken we over persoonsgegevens. Denk hierbij aan een adres of een e-mail adres maar ook voornaam samen met de geboortedatum. Wanneer derden (zoals een wijkvereniging) deze gegevens bezitten, dient hier
zorgvuldig mee te worden omgegaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt wijkvereniging de Zijde de persoonsgegevens?

Wijkvereniging de Zijde verwerkt de gegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn o.a. gegevens van:

- Leden

- Potentiële leden Donateurs

- Personen met wij een zakelijke relatie hebben of hebben gehad

- Gemeenteambtenaren Leidschendam-Voorburg

- Contactpersonen vanuit de plaatselijke politiek

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens?

Het bestuur van wijkvereniging de Zijde verwerkt deze persoonsgegevens binnen een Excel overzicht.
Waarom verwerkt wijkvereniging de Zijde persoonsgegevens?
Als iemand lid wil worden van de wijkvereniging hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de persoon op de juiste wijze inschrijven als lid. Leden worden
vanuit de wijkverenging regelmatig via de mail geïnformeerd over lidmaatschap gerelateerde zaken en relevante informatie die betrekking heeft op onze wijk. Bij individuele vragen die worden gesteld
richting de wijkvereniging zullen wij de persoonsgegevens gebruiken om de betrokkene zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ten slotte zijn er ook praktische zaken waarvoor wij de
persoonsgegevens gebruiken zoals het administratieve proces rondom de jaarlijkse contributie.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- naam

- voornaam

- tussenvoegsel

- aanspreektitel

- straatnaam

- huisnummer

- postcode

- woonplaats

- e-mail

- telefoon

- soort lid*

* personen kunnen ook donaties doen zonder lid te zijn van de wijkvereniging.