Vereniging De Zijde

Doel

Vereniging De Zijde heeft als doelstelling het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid van de wijk De Zijde in Leidschendam alsmede het bevorderen van cohesie tussen haar bewoners.

Informatie

De vereniging De Zijde stuurt van tijd tot tijd informatie naar haar leden met nieuws/informatie over lopende projecten en over andere voor de wijk interessante ontwikkelingen.

Leden van de wijkvereniging die een update hebben gemist kunnen deze bij ons alsnog opvragen.

 

Wijkvereniging

De vereniging probeert namens de leden, en daarmee namens een flink deel van de wijk, een stem te vormen naar partijen die bij de veranderingen in de wijk betrokken zijn. Dit is vaak de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook aannemers, vertegenwoordigers van het ziekenhuis, etc.

Ook worden er voor wijkbewoners vergaderingen gepland waarin over bepaalde actuele onderwerpen, die van invloed zijn op de wijk, gesproken kan worden.

WhatsApp

De vereniging beheert 2 WhatsApp groepen:

Buurtpreventie app

De formele groep waarop deelnemers verdachte of andere zaken melden die de veiligheid in de wijk aangaan. Klik op het logo van WhatsApp om de richtlijnen te zien omtrent het gebruik van deze groep.

 

Zijdelings

Een informele omgeving waar buurtbewoners allerlei zaken met elkaar kunnen delen.

Voor beide groepen is lidmaatschap van de wijkvereniging niet vereist, wel dat men in de wijk woont.

Om u aan te melden voor één of beide groepen graag een mail sturen naar info@dezijde.nl. Vergeet niet om uw naam, mobiele nummer en adres hierbij te vermelden.

BORD buurtpreventieapp 2

Bestuur

Per 4 april 2018 is het volgende bestuur actief:

- Stefano Sacceddu - voorzitter

- Ruth van Valen - penningmeester

- Greet Schoenaker - secretaris

- Michel Mirjavanmard

Sinds februari 2020 heeft de vereniging een slapende status. Mochten er echter zaken spelen met een groot belang voor onze wijk dan kan deze status weer aangepast worden.

AVG

Zie hieronder hoe vereniging de Zijde omgaat met uw persoonsgegevens

AVG